Впровадження STEM-проєктів на уроках інформатики у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена впровадженню STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти. Розглядається STEM-проєкт як найперспективніший засіб реалізації STEM-освіти у сучасній середній школі. Наведено приклад STEM-проєкту для здобувачів освіти 6 класу. Qualification work is devoted to the introduction of STEM education in institutions general secondary education. The STEM project is considered to be the most promising a means of implementing STEM education in a modern high school. An example is given STEM-project for 6th grade students.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, STEM-проєкт, впровадження, реалізація, інформатика, міжпредметні зв’язки, заклади загальної середньої освіти, Нова українська школа, STEM education, STEM project, implementation, realization, computer science, interdisciplinary links, institutions of general secondary education, new Ukrainian school
Цитування
Павловський В. І. Впровадження STEM-проєктів на уроках інформатики у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Інформатика) / В. І. Павловський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 75 с. : іл. + дод.
Колекції