Роль педагогіки Антона Макаренка у сучасному світі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну діяльність А. С. Макаренка, який був справжнім генієм і талановитим вихователем, що створив власну систему навчання, що перетворювала поганців у зразкових сім’янинів. Він зробив значний внесок у розвиток виховної праці, приділяв особу увагу особистості вчителя, його стосункам з учнями, необхідності вчитися разом. The article deals with the pedagogical activity of A. S. Makarenko, who was a real genius and talented educator, who created his own system of education that turned bad guys into exemplary family members. He made a significant contribution to the development of educational work, paid special attention to to the personality of the teacher, his relationship with students, the need to learn together.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, А. С. Макаренко, pedagogical heritage, pedagogical ideas, А. S. Makarenko
Цитування
Чаплигін А. Роль педагогіки Антона Макаренка у сучасному світі / А. Чаплигін, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 99–101.