СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальне виховання підлітків у закладах культури територіальної громади. Зазначено, що проблема соціального виховання підлітків є актуальною в багатьох територіальних громадах. Усі існуючі теоретичні питання висвітлюють складний характер соціального життя підлітків у територіальній громаді та необхідність всебічного розуміння соціальних, культурних і політичних факторів, які формують особистість підлітка. The publication analyses the social education of adolescents in cultural institutions of the territorial community. It is noted that the problem of social education of adolescents is relevant in many territorial communities. All the existing theoretical issues highlight the complex nature of the social life of adolescents in the territorial community and the need for a comprehensive understanding of the social, cultural and political factors that shape the personality of an adolescent.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, заклади культури, територіальна громада, підлітки, social education, cultural institutions, territorial community, adolescents
Цитування
Погоріла К. І. Соціальне виховання підлітків у закладах культури територіальної громади / К. І. Погоріла // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 155–157.