ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор досліджує роль різних видів медіа у формуванні мовних навичок учнів під час уроків англійської мови. Освітній процес включає використання газет, журналів, радіо, телебачення, фільмів, книг тощо, що сприяє творчому та практичному розвитку учнів. Медіа задовольняє різноманітні потреби учнів та надає багато мовної практики. The author explores the role of different types of media in the formation of students' language skills at English lessons. The educational process includes the use of newspapers, magazines, radio, television, movies, books, etc., which contributes to students’ creative and practical development. The media meets the diverse needs of learners and provides a lot of language practice.
Опис
Ключові слова
медіа, мовні навички, англійська мова, освітній процес, цифрова трансформація, media, language skills, English, educational process, digital transformation
Цитування
Твердохліб Г. Використання медіа для формування мовних навичок учнів на уроках англійської мови / Г. Твердохліб // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 216–219.