ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто методи дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Дистанційне навчання стало провідною формою роботи в закладах освіти з початку пандемії, а в умовах воєнного стану залишилося майже однією безпечною формою організації освітнього процесу. Зазначено, що навчання в умовах війни кардинально відрізняється від навчання в період карантину. Зараз здобувачі освіти і всі учасники освітнього процесу переживають надмірне психологічне навантаження, перевтому, апатію і тому вчителю важливо організувати таку форму роботи, під час якої йому буде легше викладати матеріал, а школярам – його засвоювати. The publication discusses methods of distance learning under martial law. Distance learning has become a leading form of work in educational institutions since the beginning of the pandemic, and in the context of martial law, it has remained almost the only safe form of organising the educational process. It is noted that studying in wartime is fundamentally different from studying during quarantine. Nowadays, students and all participants of the educational process students and all participants in the educational process are experiencing excessive psychological stress, overwork, apathy, and therefore it is important for teachers to organise a form of work that makes it easier for them to teach the material and for students to learn it.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, воєнний стан, методи навчання, distance learning, martial law, teaching methods
Цитування
Крисенко І. А. Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану / І. А. Крисенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 222–223.