Фольклор як засіб морального виховання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто фольклор, який є невід’ємною частиною засобів морального виховання дітей. Важливим є використання вчителем вже з перших днів навчання дітей у школі фольклорного матеріалу. Найбільше уваги доцільно приділяти творам, які маленькі за розміром, але визначаються великою глибиною і місткістю думки та яскравістю образів. The article deals with folklore, which is an integral part of the means of moral education of children. It is important that the teacher uses folklore material from the first days of school folklore material. Most attention should be paid to the works, which are small in size, but are defined by great depth and capacity thoughts and brightness of images.
Опис
Ключові слова
фольклор, моральне виховання, діти молодшого шкільного віку, folklore, moral education, children of primary school age
Цитування
Литвинова І. Фольклор як засіб морального виховання молодших школярів / І. Литвинова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 20.