Виховання дітей дворянства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дворянську освіту, в якій головне було сприяння збереженню та відтворенню духовно-інтелектуальної еліти вітчизняного соціуму, що формується у дух загальнолюдських і, в першу чергу, західноєвропейських ціннісних пріоритетів і одночасно зберігають відданість традиціям національної духовної культури і здатність до високого рівня духовно-мисленнєвої активності. The article deals with the noble education, in which the main thing was to promote preservation and reproduction of the spiritual and intellectual elite of the national society, which is formed in the spirit of universal and, first of all, Western European Western European value priorities and at the same time remain committed to traditions of national spiritual culture and the ability to a high level of spiritual and intellectual activity.
Опис
Ключові слова
дворянська освіта, історія педагогіки, noble education, history of pedagogy
Цитування
Білоусова Д. Виховання дітей дворянства / Д. Білоусова, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 16–20.