ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorЛементаренко, М. Д.
dc.date.accessioned2024-02-16T09:54:04Z
dc.date.available2024-02-16T09:54:04Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі «Використання методу проєктів при навчанні інформатики учнів основної школи» розкрито теоретичні засади використання методу проєктів при навчанні інформатики; здійснено огляд електронних ресурсів для реалізації методу проєктів на уроках інформатики; розроблено дидактичні матеріали для реалізації методу проєктів при навчанні інформатики учнів основної школи. Представлено організацію та хід упровадження розроблених дидактичних матеріалів для реалізації методу проектів при навчанні інформатики учнів основної школи. The qualification work "Using the Project Method in Teaching Informatics to Primary School Students" reveals the theoretical foundations of using the project method in teaching informatics; reviews electronic resources for implementing the project method in computer science lessons; develops didactic materials for implementing the project method in teaching informatics to primary school students. The organisation and implementation of the developed didactic materials for the implementation of the project method in teaching informatics to primary school students are presented.
dc.identifier.citationЛементаренко М. Д. Використання методу проєктів при навчанні інформатики учнів основної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / М. Д. Лементаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 65 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13963
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectметод проєктів
dc.subjectінформатика
dc.subjectучні основної школи
dc.subjectproject method
dc.subjectcomputer science
dc.subjectprimary school students
dc.titleВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeUSING THE PROJECT METHOD IN TEACHING COMPUTER SCIENCE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS
dc.typeOther
Файли
Колекції