Формування економічної культури старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором зазначено, що нині життєздатною може бути лише економічна система, яка враховує виживанню, збереженню й розвитку людства, зміцненню його єдності, розкриттю його потенціалу. З огляду на це, формування економічної культури особистості на загальнолюдських засадах в умовах дії нових тенденцій соціокультурного розвитку країни є однією з найгостріших сучасних проблем. Автором отмечено, что в настоящее время жизнеспособной может быть только экономическая система, которая способствует выживанию, сохранению и развитию человечества, укреплению его единства, раскрытию его потенциала. Учитывая это, формирование экономической культуры личности на общечеловеческой основе в условиях действиях новых тенденций социокультурного развития страны является одной из самых острых современных проблем. It has been shown in the article that nowadays the economic al system can be viable if it takes into account the social aspects of society life, the factors, preconditions, values which contribute to the survival, preservation and development of mankind, strengthening of unity and disclosure of potential of mankind . Taking it into consideration, the formation of economic culture of personality on common human foundations in conditions of new tendencies of the country’s social and cultural development is one of the most topical issues.
Опис
Ключові слова
економічні знання, соціокультурний розвиток, цінності, старшокласники, школи, экономические знания, социокультурное развитие, ценности, старшеклассники, школы, economic knowledge, sociocultural development, values, high school students, schools
Цитування
Доля А. С. Формування економічної культури старшокласників / А. С. Доля // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 227–229.