ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФЕНОМЕНУ ІНТОНАЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано феномен інтонації. Розуміння інтонації як виключно акустичного явища дозволило лінгвістам охарактеризувати інтонаційні конструкції національних мов, визначити закони актуального членування речення, граматичних відносин між частинами для вираження значення тощо, що важливо для практики виразного читання та викладання мови як іноземної. Зазначено, що розуміння інтонації як виключно акустичного явища дозволило лінгвістам охарактеризувати інтонаційні конструкції національних мов, визначити закони актуального членування речення, граматичних відносин між частинами для вираження значення тощо, що важливо для практики виразного читання та викладання мови як іноземної. The publication analyzes the phenomenon of intonation. Understanding intonation as an exclusively acoustic phenomenon allowed linguists to characterize the intonation constructions of national languages, to determine the laws of actual sentence structure, grammatical relations between parts to express meaning, etc., which is important for the practice of expressive reading and teaching a language as a foreign language. It is noted that the understanding of intonation as an exclusively acoustic phenomenon allowed linguists to characterize the intonation constructions of national languages, to determine the laws of actual sentence structure, grammatical relations between parts for expression of meaning, etc., which is important for the practice of expressive reading and teaching a language as a foreign language.
Опис
Ключові слова
інтонація, інтонологія, виразне читання, лінгвістика, intonation, intonology, expressive reading, linguistics
Цитування
Мирошниченко М. П. Лінгвістичний підхід до феномену інтонації: необхідність міждисциплінарного підходу / М. П. Мирошниченко // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 80–82.