Використання онлайн додатків як засіб формування граматичної компетенції китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цьому дослідженні було проаналізовано та запропоновано шляхи, які допоможуть викладачу китайської мови зробити навчальний процес аргументованим, спрямованим на розвиток граматичної компетенції. Використання мобільних додатків принесе користь студентам, запроваджує опцію самостійного вивчення та взаємодії, робить навчальний процес швидким та цікавим. В этом исследовании были проанализированы и предложены пути, которые помогут преподавателю китайского языка сделать учебный процесс аргументированным, направленным на развитие грамматической компетенции. Использование мобильных приложений принесет пользу студентам, вводит опцию самостоятельного изучения и взаимодействия, делает учебный процесс быстрым и интересным. This study analyzed and proposed ways to help Chinese language teacher to make the learning process argumentative, aimed at developing grammatical competence. The use of mobile applications will benefit students, introduce the option of independent learning and interaction, and make the learning process fast and interesting.
Опис
Ключові слова
китайська мова, викладання граматики, онлайн ресурси, магістерські роботи, китайский язык, преподавания грамматики, онлайн ресурсы, магистерские работы, Chinese, grammar teaching, online resources, master work
Цитування
Золотухіна Н. А. Використання онлайн додатків як засіб формування граматичної компетенції китайської мови / Н. А. Золотухіна // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 59–61.