Оптимізм та життєстійкість як ресурс опануючої поведінки банківських службовців

dc.contributor.authorЛеонова, А. І.
dc.date.accessioned2023-02-07T06:34:04Z
dc.date.available2023-02-07T06:34:04Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі зроблено спробу теоретичного та емпіричного аналізу конструктів оптимізму та життєстійкості як ресурсу копінг-поведінки банківських службовців. Доведено, що стрес завдає шкоди здоров’ю людині, стає причиною дезадаптації. Одним із шляхів подолання стресів є копінг-поведінка або опануюча поведінка. Це здатність людини впоратися з стресовою ситуацією, використовуючи власний ресурс. На основі емпіричних даних в роботі обґрунтовується що існує взаємозв’язок між особистісними рисами: оптимізмом, життєстійкістю та обранням копінг-поведінки банківських службовців. Оптимізм та активність притаманні всім категоріям банківських службовців в різній мірі. Дані дослідження доводять, що рівень оптимізму та активності розрізняється в залежності від досвіду роботи. Для групи досліджуваних характерний середній рівень життєстійкості. The paper attempts a theoretical and empirical analysis of the constructs of optimism and vitality as a resource of coping behavior of bank employees. It has been proven that stress harms a person health and causes desadaptation. One of the ways to overcome stress is coping behavior or coping behavior. This is the ability of a person to cope with a stressful situation, using his own resources. On the basis of empirical data, the work substantiates that there is a relationship between personal traits: optimism, vitality and the choice of coping behavior of bank employees. Optimism and activity are characteristic of all categories of bank employees to varying degrees. These studies prove that the level of optimism and activity differs depending on work experience. The group of subjects is characterized by an average level of vitality.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛеонова А. І. Оптимізм та життєстійкість як ресурс опануючої поведінки банківських службовців : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. І. Леонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9855
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстресuk_UA.UTF-8
dc.subjectдезадаптаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкопінг-стратегіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectопануюча поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectоптимізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєстійкістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectstressuk_UA.UTF-8
dc.subjectdesadaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcoping strategiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcoping behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectoptimismuk_UA.UTF-8
dc.subjectresilienceuk_UA.UTF-8
dc.titleОптимізм та життєстійкість як ресурс опануючої поведінки банківських службовцівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOptimism and vitality as a resource of mastery behavior of bank employeesuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції