ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ФАКТОР ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації розглянуто позашкільну освіту дітей з особливими освітніми потребами як фактор їх соціалізації. Позашкільна освіта є невід’ємним складником освіти дітей, основною метою якої є максимальний творчий, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток вихованців, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. Зазначено, що позашкільна освіта посіла вагоме місце в системі освіти дітей з особливими освітніми потребами і стала її невід’ємною ланкою. The publication examines extracurricular education of children with special educational needs as a factor in their socialization. Extracurricular education is an integral component of children's education, the main goal of which is the maximum creative, intellectual, spiritual and physical development of pupils, their acquisition of primary professional knowledge, abilities and skills necessary for their socialization, further self-realization and/or professional activity. It is noted that out-of-school education has taken an important place in the system of education of children with special educational needs and has become an integral part of it.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, соціалізація, діти з особливими освітніми потребами, корекційна робота, extracurricular education, socialization, children with special educational needs, correctional work
Цитування
Коваленко В. Є. Позашкільна освіта дітей з особливими освітніми потребами як фактор їх соціалізації / В. Є. Коваленко // Man and environment, trends and prospects : Abstracts of III International Scientific and Practical Conference, Tokyo, Japan, 10–11 February, 2020. – Tokyo, 2020. – Pp. 139–141.