Форми, методи та прийоми співпраці фахівців із батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «Молодий вчений", Херсон
Анотація
В тезах висвітленні напрями роботи Центру комплексної реабілітації «Нове дихання» (м. Харків, Україна) щодо співпраці фахівців із батьками дітей з особливими освітніми потребами. В тезисах освещены направления работы Центра комплексной реабилитации «Новое дыхание» (г. Харьков, Украина) по сотрудничества специалистов с родителями детей с особыми образовательными потребностями. Theses cover the areas of work of the Center comprehensive rehabilitation "New Breath" (Kharkov, Ukraine) on cooperation of specialists with parents of children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
діти з особливими освітніми потребами, корекційно-розвивальна робота, реабілітаційна допомога дітям, абілітаційна допомога дітям, дети с особыми образовательными потребностями, коррекционно-развивающая работа, реабилитационная помощь детям, абилитационная помощь детям, children with special educational needs, correctional and developmental work, rehabilitation assistance to children, habilitation assistance to children
Цитування
Бойчук Ю. Д. Форми, методи та прийоми співпраці фахівців із батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної освіти в Україні : матеріали ІІ наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 4-5 вер. 2020 р. – Херсон : Молодий вчений, 2020. – С. 46–50.