Щодо кримінально-правової характеристики корисливих правопорушень проти власності

dc.contributor.authorКасілова, В. О.
dc.date.accessioned2022-04-01T06:42:11Z
dc.date.available2022-04-01T06:42:11Z
dc.date.issued2021-04-02
dc.description.abstractУ статті розкрито, що право приватної власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Тому правопорушення проти власності становлять одну із найнебезпечніших найпоширеніших груп протиправних діянь, оскільки вони посягають на одне із найбільших цінних соціальних благ – право власності Попередження правопорушень проти власності є одним з найважливіших завдань правоохоронних органів, в першу чергу органів внутрішніх справ. Можна зазначити, що метою такого попередження є мінімізація корисливих правопорушень проти власності. В статье раскрыто, что право частной собственности незыблемо. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Поэтому правонарушения против собственности составляют одну из наиболее опасных и распространенных групп противоправных деяний, поскольку они посягают на одно из наибольших ценных социальных благ – право собственности. Предупреждение правонарушений против собственности является одной из важнейших задач правоохранительных органов, в первую очередь, органов внутренних дел. Можно отметить, что целью такого предупреждения есть минимизация корыстных правонарушений против собственности. The article reveals that the right of private property is inviolable. No one may be unlawfully deprived of his property. Therefore, property offenses are one of the most dangerous and widespread groups of illegal acts, as they encroach on one of the the most valuable social benefits - property rights. Prevention of property offenses is one of the most important tasks of law enforcement agencies, especially law enforcement agencies. It can be noted that the purpose of such prevention is to minimize mercenary offenses against property.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКасілова В. О. Щодо кримінально-правової характеристики корисливих правопорушень проти власності / В. О. Касілова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 339–341.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7064
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectправо приватної власностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectправопорушення проти власностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорисливі правопорушенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорисливий мотивuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальна відповідальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectправо частной собственностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectправонарушения против собственностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорыстные правонарушенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорыстный мотивuk_UA.UTF-8
dc.subjectуголовная ответственностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectprivate property rightsuk_UA.UTF-8
dc.subjectoffenses against propertyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmercenary offensesuk_UA.UTF-8
dc.subjectselfish motiveuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal liabilityuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleЩодо кримінально-правової характеристики корисливих правопорушень проти власностіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОтносительно уголовно-правовой характеристики корыстных правонарушений против собственностиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeRegarding the criminal-legal characteristics of mercenary offenses against propertyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Касілова В. О. .pdf
Розмір:
396.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: