Діяльність соціального педагога з соціального виховання дітей молодшого шкільного віку зособами інтелектуальних ігор у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор звертає увагу на недостатній рівень розвитку комунікативних навичок та самореалізації підростаючого покоління в реальному, а не віртуальному світі та на необхідності посилення уваги до соціального виховання дітей, починаючи з молодшої школи. Розкрито місце та значення інтелектуальних ігор у роботі соціального педагога в соціальному вихованні дітей молодшого шкільного віку. The author draws attention to the inadequate level of development of communication skills and self-realization of the growing generation in the real, not virtual, world and the need to increase attention to the social upbringing of children, starting from junior high school. The place and significance of intellectual games in the work of a social pedagogue in the social education of children of primary school age is revealed.
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, соціальне виховання, молодші школярі, інтелектуальні ігри, заклади загальної середньої освіти, студентські роботи, social pedagogue, social education, younger schoolchildren, intellectual games, institutions of general secondary education, student work
Цитування
Лейба А. Р. Діяльність соціального педагога з соціального виховання дітей молодшого шкільного віку засобами інтелектуальних ігор у закладах загальної середньої освіти / А. Р. Лейба // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 117–119.