ПОЕТИЧНИЙ ПРИЙОМ МОРФОЛОГІЧНОЇ СПІВПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО)

dc.contributor.authorГончарова, Ж. М.
dc.date.accessioned2023-10-16T09:18:54Z
dc.date.available2023-10-16T09:18:54Z
dc.date.issued2023-09-15
dc.description.abstractУ публікації розглянуто поетичний прийом морфологічної співпозиції, який регулярно використовують автори для актуалізації можливостей граматичного рівня віршового тексту. Під морфологічною співпозицією розуміємо співположення морфологічних одиниць на тісному невеликому просторі ліричного твору. Проаналізовано вірші Івана Світличного, доведено, що міжчастиномовна співпозиція грамем представлена двома типами традиційних співположень: прикметник+іменник та дієслово+іменник, які утворюють словосполучення з різними синтаксичними відношеннями (атрибутивними, об’єктними, суб’єктними). Зазначено, що співпозиція однокореневих слів, що належать до різних частин мови, або об’єднує грамеми за лексичним значенням та посилює це значення за рахунок кореневого повтору, що породжує додатковий смисл природних, типових дій і властивостей (речистими речами, ганьблять ганьбою, слиним слину, залебеділа лебідь), або протиставляє їх за семантикою завдяки афіксу на фоні спільного кореневого значення (безсмертя смертного). The publication examines the poetic method of morphological juxtaposition, which is regularly used by authors to actualize the possibilities of the grammatical level of a poetic text. By morphological juxtaposition we mean the juxtaposition of morphological units in a narrow, small space a lyrical work. The poems of Ivan Svitlychnyi were analyzed, and it was proved that the interparticipial grammatical arrangement is represented by two types of traditional arrangements: adjective+noun and verb+noun, which form word combinations with different syntactic relations (attributive, object, subject). It is noted that the juxtaposition of words with the same root belonging to different parts of the language either unites grammes by lexical meaning and strengthens this meaning due to root repetition, which gives rise to the additional meaning of natural, typical actions and properties (with certain things, shame with shame, saliva with saliva , the swan swooned), or contrasts them semantically thanks to the affix on the background of a common root meaning (immortality of a mortal).
dc.identifier.citationГончарова Ж. М. Поетичний прийом морфологічної співпозиції (на матеріалі віршів Івана Світличного) / Ж. М. Гончарова // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 36–39.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12740
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпоетика
dc.subjectморфологічна співпозиція
dc.subjectСвітличний І.
dc.subjectаспірантські роботи
dc.subjectpoetics
dc.subjectmorphological juxtaposition
dc.subjectI. Svitlichnyi
dc.subjectpostgraduate theses
dc.titleПОЕТИЧНИЙ ПРИЙОМ МОРФОЛОГІЧНОЇ СПІВПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО)
dc.title.alternativePOETIC RECEPTION OF MORPHOLOGICAL JOINT POSITIONS (BASED ON THE POEMS OF IVAN SVITLYCHNY)
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гончарова Ж. М. Поетичний прийом морфологічної співпозиції.pdf
Розмір:
4.41 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: