Створення сприятливого середовища у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто середовище у вальдорфській школі. Одним із головних аспектів створення такого середовища є особистість учителя. Вальдорфський учитель намагається вирішити всі педагогічні проблеми, що виникають під час освітнього процесу, з ентузіазмом ставиться до професійно-педагогічної діяльності, доброзичливий до своїх вихованців, підтримує тісний зв’язок із батьками учнів і долучає їх до виховання дитини та культурного життя школи. В статье рассмотрена среда в вальдорфской школе. Одним из главных аспектов создания такой среды является личность учителя. Вальдорфский учитель пытается решить все педагогические проблемы, возникающие при образовательного процесса, с энтузиазмом относится к профессионально-педагогической деятельности, доброжелательный к своим питомцам, поддерживает тесную связь с родителями учащихся и приобщает их к воспитанию ребенка и культурной жизни школы. This article looks at the Waldorf school environment. One of the main aspects of creating such an environment is the personality of the teacher. The Waldorf teacher tries to solve all pedagogical problems arising in the educational process, is enthusiastic about his/her professional and pedagogical activities, is friendly to his/her students, maintains close contact with the students' parents and involves them in the child's education and the cultural life of the school.
Опис
Ключові слова
сприятливе середовище, вальдорфська школа, вчителі, студентські роботи, благоприятная среда, вальдорфская школа, учителя, студенческие работы, supportive environment, waldof school, teachers, student work
Цитування
Дем’яненко O. Створення сприятливого середовища у вальдофській школі / O. Дем’яненко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 40.