ІРЕДЗУМІ: ФЕНОМЕН НАТІЛЬНОГО ЖИВОПИСУ ЯПОНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres»
Анотація
Тенденції сучасного світу диктують свободу самовираження як у внутрішніх, так і зовнішніх проявах, одним із таких є мистецтво татуювання. Воно має низку течій і напрямків, що відрізняються як технікою нанесення, так і смисловим наповненням. Завданнями доповіді є визначення основних етапів історичного розвитку мистецтва іредзумі, дослідження його культурних особливостей та впливу на формування ментальності населення Японських островів. Зроблено висновки про те, що історія становлення та культурні віхи, що спричинили появу і розвиток іредзумі як культурного явища, є цікавими та водночас складними. Вивчення японського мистецтва татуювання може розкрити нові грані розуміння традицій і ментальності населення Японського архіпелагу. The trends of the modern world dictate the freedom of self-expression in both internal and external manifestations, one of them is the art of tattooing. It has a number of currents and directions that differ both in the application technique and in the semantic content. The tasks of the report are to determine the main stages of the historical development of irezumi art, to study its cultural features and influence on the formation of the mentality of the population of the Japanese islands. It is concluded that the history of formation and cultural milestones that caused the emergence and development of irezumi as a cultural phenomenon are interesting and at the same time complex. The study of Japanese tattoo art can reveal new facets of understanding the traditions and mentality of the population of the Japanese archipelago.
Опис
Ключові слова
іредзумі, татуювання, мистецтво, культура, Японія, Irezumi, tattoo, art, culture, Japan
Цитування
Короваєнко П. О. Іредзумі: феномен натільного живопису Японії / П. О. Короваєнко, Л. М. Ямпольська // VІІ Конгрес сходознавців : зб. матеріалів, Київ, 27 листоп. 2023 р. ‒ Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. ‒ С. 44‒47.