До дослідження рівня задоволеності своїм життям та життєстійкості людей похилого віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено особистісне ставлення особи до свого життя та життєстійкість працюючих та не працюючих людей похилого віку. Предмет дослідження – життєстійкість, локус контролю та рівень задоволення життям працюючих та не працюючих пенсіонерів. В статье исследовано личностное отношение личности к своей жизни и жизнестойкость работающих и неработающих пожилых людей. Предмет исследования – жизнестойкость, локус контроля и уровень удовлетворения жизнью работающих и неработающих пенсионеров. The article examines the personal attitude of an individual to his life and the resilience of working and non-working elderly people. The subject of the research is resilience, locus of control and level of life satisfaction of working and non-working pensioners.
Опис
Ключові слова
рівень задоволеності, життя, життєстійкість, люди похилого віку, магістерські роботи, уровень удовлетворенности, жизнь, жизнестойкость, люди пожилого возраста, магистерские работы, satisfaction level, a life, vitality, elderly people, master's work
Цитування
Цеменко М. О. До дослідження рівня задоволеності своїм життям та життєстійкості людей похилого віку / М. О. Цеменко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 211–213.