Методика впровадження кейсів у викладанні економічних дисциплін професійного циклу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У розділі розглядається методика впровадження кейсів у викладанні економічних дисциплін та інноваційні підходи в сучасному навчальному процесі. В разделе рассматривается методика внедрения кейсов в преподавании экономических дисциплин и инновационные подходы в современном учебном процессе. The section discusses the methodology of implementing cases in the teaching of economic disciplines and innovative approaches in the modern educational process.
Опис
Ключові слова
метод, підхід, ситуація, етап, метод, подход, ситуация, этап, method, approach, situation, stage
Цитування
Соляр В. В. Методика впровадження кейсів у викладанні економічних дисциплін професійного циклу / В. В. Соляр // Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 "Економіка" (Економічна теорія) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2019. – Розд. 2.2. – С. 64–81.