ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ЖУРНАЛІВ “ THE SPECTATOR” ,“THE NEW YORKER”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячення дослідженню складних прикметників та їх використання в британських та американських засобах масової інформації. Виокремлюються та схарактеризовуються основні методи утворення складних прикметників та основні моделі утворення складних слів. Master's thesis devoted to the study of complex adjectives and their use in the British and American mass media. The main methods of formation of complex adjectives and the main models of formation of complex words are singled out and characterized.
Опис
Ключові слова
словотвір, складні прикметники, словоскладання, структурний аналіз, word formation, compound adjectives, word formation, structural analysis
Цитування
Мамедова К. Б. Особливості вживання і функціонування складних прикметників в сучасних британських та американських засобах масової інформації на основі журналів “The Spectator”, “The New Yorker” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014021 Середня освіта / К. Б. Мамедова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 61 с.
Колекції