Розірвання шлюбу судом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто розірвання шлюбу судом. Судова практика свідчить, що найбільш поширеними причинами розірвання шлюбу є фактичне припинення сімейних відносин, зловживання відповідачем алкогольними, наркотичними, токсичними та іншими речовинами, різні характери та погляди на сімейне життя у подружжя, втрата взаєморозуміння та відчуття любові й поваги один до одного, зрада одним із подружжя та інше. В статье рассмотрено расторжение брака судом. Судебная практика свидетельствует, что наиболее распространенными причинами расторжения брака являются фактическое прекращение семейных отношений, злоупотребление ответчиком алкогольными, наркотическими, токсичными и другими веществами, разные характеры и взгляды на семейную жизнь у супругов, утрата взаимопонимания и чувства любви и уважения друг к другу, измена друг другу из супругов и другое. The article deals with the dissolution of marriage by the court. Court practice shows that the most common causes of dissolution of marriage are the actual termination of family relations, abuse of alcohol, drugs, toxic and other substances by the defendant, different characters and views on family life in the spouses, loss of mutual understanding and feelings of love and respect for each other, adultery between the spouses and others.
Опис
Ключові слова
розірвання шлюбу, судочинство України, сімейне право, расторжение брака, судопроизводство Украины, семейное право, dissolution of marriage, Ukrainian court procedure, family law
Цитування
Пономаренко О. М. Розірвання шлюбу судом / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 375–379.