Автобіографічність роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті встановлені паралелі між романом «Ніч ніжна» та біографічними подіями Ф. С. Фіцджеральда. Зазначено, що письменник розкриває в романі складні та досить інтимні питання тогочасного суспільства та власного особистого життя. Акцентовано увагу на взаєминах представників різних соціальних класів, визначено їх характеристику та життєві проблеми. The author of the article focuses on establishing parallels between the novel "Tender is the Night" and the biographical events of F. S. Fitzgerald. It is noted that the writer reveals the complex and quite intimate issues of contemporary society and his own personal life. Attention is concentrated on the relations between representatives of different social classes, their features and problems are defined.
Опис
Ключові слова
автобіографічність, характерізація, соціальний клас, роман, психічне захворювання, autobiography, characterization, social class, novel, mental illness
Цитування
Майборода М. Автобіографічність роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна» / М. Майборода // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 179–182.