Phone-in Radio Programmes. Are They Still Worth Studying?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines the use of radio programs not only as a means of information, but also as a way to establish personal contact with the public, involving listeners in the discussion of political, social, local issues, etc. В статті розглянуто використання радіопрограм не лише як засіб інформації, а й як спосіб встановлювати особистий контакт із публікою, залучаючи до обговорення слухачів політичні, соціальні, місцеві питання тощо.
Опис
Ключові слова
Phone-in Radio Programmes, information tools, telephonic discourse, phone-in discourse, радіопрограми телефонного зв'язку, інформаційні інструменти, телефонний дискурс
Цитування
Zharkovska I. Phone-in Radio Programmes. Are They Still Worth Studying? / I. Zharkovska // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 150–153.