Соціально-психологічний аналіз феномену «чайлдфрі», як трансформації традиційних репродуктивних програм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема соціально-психологічного аналізу феномену «чайлдфрі», як трансформації традиційних репродуктивних програм. Поняття чайлдфрі було введено в 70-х рр. XX століття в США для позначення свідомої відмови людей дітородного віку від репродуктивної функції. Вони переконані у тому, що народження дитини буде для них справжньою трагедією, що заважає особистому і суспільному їх життю, ламає кар’єру, звичний зручний їх уклад життя і вони абсолютно не потребують дітей. В статье освещается тема социально-психологического анализа феномена «чайлдфри», как трансформации традиционных репродуктивных программ. Понятие чайлдфри было введено в 70-х гг. XX века в США для обозначения сознательного отказа людей детородного возраста от репродуктивной функции. Они убеждены в том, что рождение ребенка будет для них настоящей трагедией, мешает личной и общественной их жизни, ломает карьеру, привычный удобный их уклад жизни и они совершенно не нуждаются в детях. The article highlights the topic of socio-psychological analysis of the "childfree" phenomenon as a transformation of traditional reproductive programs. The concept of Childfree was introduced in the 1970s in the United States to refer to the deliberate refusal of people of childbearing age to reproduce. to refer to the deliberate refusal of people of childbearing age to have a child. They are convinced that having a child would be a real tragedy for them, it would interfere with their personal and social life, destroy their career, their comfortable way of life and they do not need children at all.
Опис
Ключові слова
соціально-психологічний аналіз, феномен «чайлдфрі», трансформація, репродуктивні програми, аспірантські роботи, социально-психологический анализ, феномен «чайлдфри», трансформация, репродуктивные программы, аспирантские работы, socio-psychological analysis, childfree phenomenon, transformation, reproductive programs, postgraduate work
Цитування
Чепелєва Н. І. Соціально-психологічний аналіз феномену «чайлдфрі», як трансформації традиційних репродуктивних програм / Н. І. Чепелєва // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 217–220.