ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ СЕРЕД УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто булінг серед учнів. Булінгом вважається неприйнятна, агресивна поведінка певної дитини по відношенню до іншої дитини або групи дітей, яка психологічним або фізичним тиском. Зазначено, що педагогічні працівники відіграють вирішальну роль у протидії булінгу та насильству серед учнів. Але ефективно вирішати дану проблему вони зможуть тільки завдяки впровадженню системного підходу. Тобто за умови спільної взаємодії батьків, участі самих дітей, керівників шкіл, представників громадських організацій. The publication examines bullying among students. Bullying is considered unacceptable, aggressive behavior of a certain child in relation to another child or group of children, which is psychological or physical pressure. It is noted that teaching staff play a crucial role in combating bullying and violence among students. But they will be able to effectively solve this problem only thanks to the introduction of a systemic approach. That is, under the condition of joint interaction of parents, participation of children themselves, heads of schools, representatives of public organizations.
Опис
Ключові слова
булінг, учні, студентські роботи, bullying, students, student works
Цитування
Гамівка А. Виявлення та протидія булінгу серед учнів / А. Гамівка // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 32.