ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ ДО НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

dc.contributor.authorПечериця, С. В.
dc.date.accessioned2023-08-02T13:17:03Z
dc.date.available2023-08-02T13:17:03Z
dc.date.issued2023-04-27
dc.description.abstractУ публікації досліджено вивчення мови з урахуванням текстоцентричного підходу. Текстоцентричний підхід – це актуальний комунікативно-функціональний підхід, який покладено в основу навчання рідної мови, пріоритетним уважає розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності, а робота над мовною теорією, формування знань і вмінь із мови підпорядковуються інтересам розвитку мовлення. Зазначено, що текстоцентричний підхід дає змогу формувати мовну компетентність учнів, тобто системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; виробляти практичні навички володіння культурою мови, додержання мовних норм; формувати загальну мовленнєву компетентність; розвивати дослідницьку компетентність, удосконалювати вміння та навички самостійної роботи з текстом власного висловлення. The publication examines language learning taking into account the text-centric approach. The text-centric approach is a relevant communicative and functional approach, which is the basis of teaching the native language, and considers it a priority development of abilities and skills of speech activity, and work on language theory, formation of knowledge and skills in language are subject to the interests of speech development. It is noted that the text-centric approach makes it possible to form students' linguistic competence, that is, systematic knowledge about language as a means of expressing human thoughts and feelings; to develop practical skills of mastering language culture, observing language norms; to form general speaking competence; to develop research competence, to improve the skills and abilities of independent work with the text of one's own expression.
dc.identifier.citationПечериця С. В. Текстоцентричний підхід як основа розвитку мовних компетентностей у підготовці до написання власного висловлення / С. В. Печериця // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 93–96.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12087
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвивчення української мови
dc.subjectтекстоцентричний підхід
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectмовленнєва компетентність
dc.subjectstudy of the Ukrainian language
dc.subjecttext-centric approach
dc.subjectspeech development
dc.subjectspeech competence
dc.titleТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ ДО НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ
dc.title.alternativeTEXT-CENTRIC APPROACH AS THE BASIS OF LANGUAGE DEVELOPMENT COMPETENCES IN PREPARATION FOR WRITING OWN EXPRESSION
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Печериця С. Текстоцентричний підхід як основа розвитку мовних компетентностей.pdf
Розмір:
13.37 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: