Проблема профілактики наркоманії серед підлітків в загальних навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована проблема профілактики наркоманії серед підлітків в загальних навчальних закладах. Обоснована проблема профилактики наркомании среди подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профілактика наркоманії, підлітки, загальні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профилактика наркомании, подростки, общие учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, prevention of drug addiction, adolescents, general educational establishments, student work
Цитування
Рузайкіна В. В. Проблема профілактики наркоманії серед підлітків в загальних навчальних закладах / В. В. Рузайкіна // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 36.