ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах висвітлено можливості застосування педагогічного програмного засобу (ППЗ) GRAN у вивченні функціональної змістової лінії шкільного курсу математики, схарактеризовано особливості використання ППЗ на уроках математики у побудові графіків функцій, виявлено вплив його застосування на підвищення навчальних можливостей школярів. The abstract highlight the possibilities of using the Pedagogyal software GRAN in the study of the functional content line of the school course of mathematics; the peculiarities of the use of Pedagogyal software in mathematics lessons in the construction of graphs of functions are characterized; the influence of its application on increase of educational opportunities of schoolboys is revealed.
Опис
Ключові слова
функція, графік функції, програма GRAN для Windows (GRAN1), function, graph of funcshion, GRAN program for Windows (GRAN1)
Цитування
Дейніченко Т. І. Вивчення елементарних функцій у шкільному курсі математики / Т. І. Дейніченко, А. М. Покусай // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 61–63.