ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПИРТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено одноатомні, двохатомні та трьохатомні спирти. Вивчено вплив структури спиртів на величину густини та в’язкості. Порівняно кількісні величини цих властивостей спиртів марки «ч» з літературними. Зроблено висновок: для наукових досліджень та технологічних процесів спирти марки «ч» використовувати неможна, оскільки в результатах досліджень можуть бути похибки, викликані наявністю в них домішок, а в лабораторній практиці навчального та виробничого характеру спирти марки «ч» використовувати можна. Використання спиртів марки «ос.ч» в лабораторній практиці економічно не обґрунтовано. The publication examines monoatomic, diatomic and triatomic alcohols. The influence of the structure of alcohols on the value of density and viscosity was studied. Quantitative values of these properties of alcohols of the "h" brand were compared with those in the literature. The conclusion was made: for scientific research and technological processes, alcohols of the "h" brand cannot be used, since there may be errors in the results of research caused by their presence impurities, and in laboratory practice of an educational and industrial nature, alcohols of the "h" brand can be used. The use of alcohols of the "os.ch" brand in the laboratory practice is not economically justified.
Опис
Ключові слова
органічні сполуки, вивчення розчинів, структура спиртів, organic compounds, study of solutions, structure of alcohols
Цитування
Панащенко Р. І. Вивчення структурно механічних властивостей спиртів / Р. І. Панащенко, О. В. Сидоренко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 431–433.