ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В БЛАГОДІЙНИХ ФОНДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано досвід впровадження комплексної програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах. Розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки ефективності впровадження зазначеної програми. The article analyzes the experience of implementing a comprehensive program of socio-pedagogical activities for the socialization of the elderly in charitable foundations. The organization, stages and results of the experimental verification of the effectiveness of the implementation of the specified program are disclosed.
Опис
Ключові слова
похилий вік, соціалізація, соціалізація людей похилого віку, благодійний фонд, соціально-педагогічна діяльність, elderly, socialization, socialization of the elderly, charity fund, socio-pedagogical activity
Цитування
Тараненко А. Ю. Досвід упровадження комплексної програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах / А. Ю. Тараненко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 85–89.