Теоретичні основи профілактики проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначені теоретичні основи профілактики проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах. Определены теоретические основы профилактики проявлений агрессивного поведения детей младшего школьного возраста в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, агресивна поведінка, молодші школярі, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, агрессивное поведение, младшие школьники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, aggressive behavior, junior schoolchildren, general educational institutions, student work
Цитування
Черкашина Ю. О. Теоретичні основи профілактики проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. О. Черкашина // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 40.