Особливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стану

dc.contributor.authorМоскаленко, В. С.
dc.date.accessioned2023-02-07T07:11:57Z
dc.date.available2023-02-07T07:11:57Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджуються особливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стану. Проаналізовано науково-теоретичні концепції та підходи до вивчення сенсожиттєвих орієнтацій та сенсу життя в зарубіжній і вітчизняній психології. Відповідно до результатів за психодіагностичною методикою життєстійкості С. Мадді переважна більшість учасників дослідження демонструють середній рівень життєстійкості, що вказує на здатність знаходити сенс життя в складних життєвих умовах. Програма розвитку життєстійкості дозволяє розвивати навички контролю в стресових ситуаціях, розуміти емоційний стан інших людей та регулювати його, розвивати і формувати взаємну довіру, удосконалювати навички ефективного спілкування. The work examines the peculiarities of the life orientations of forced migrants during the martial law. The scientific and theoretical concepts and approaches to the study of meaningful life orientations and the meaning of life in foreign and domestic psychology are analyzed. According to the results of S. Muddy's psychodiagnostic method of vitality, the vast majority of study participants demonstrate an average level of vitality, which indicates the ability to find the meaning of life in difficult life conditions. The resilience development program allows you to develop control skills in stressful situations, understand the emotional state of other people and regulate it, develop and form mutual trust, and improve effective communication skills.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМоскаленко В. С. Особливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стану : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. С. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9859
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєстійкістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсенс життяuk_UA.UTF-8
dc.subjectзалученістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectконтрольuk_UA.UTF-8
dc.subjectприйняття ризикуuk_UA.UTF-8
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectsustainabilityuk_UA.UTF-8
dc.subjectmeaning of lifeuk_UA.UTF-8
dc.subjectinvolvementuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontroluk_UA.UTF-8
dc.subjectrisk acceptanceuk_UA.UTF-8
dc.subjectvalue orientationsuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стануuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePeculiarities of sense-life orientations of forced migrants during martial lawuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції