ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ

dc.contributor.authorХвіц, В. П.
dc.date.accessioned2024-02-18T08:44:37Z
dc.date.available2024-02-18T08:44:37Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі «Організація самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування» висвітлено теоретичні основи організації самостійної роботи учнів на уроках інформатики; розкрито практичні питання організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування; розроблено комплексне практичне завдання для організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні мови програмування C# на прикладі розробки консольної гри Tetris. The qualification work "Organisation of independent work of basic secondary school students in the study of programming" highlights the theoretical foundations of organising independent work of students in computer science lessons; reveals the practical issues of organising independent work of basic secondary school students in the study of programming; develops a comprehensive practical task for organising independent work of basic secondary school students in the study of the C# programming language on the example of developing the Tetris console game.
dc.identifier.citationХвіц В. П. Організація самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / В. П. Хвіц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13989
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсамостійна робота
dc.subjectпрограмування
dc.subjectбазова середня школа
dc.subjectучні базової середньої школи
dc.subjectмова програмування C#
dc.subjectконсольна гра Tetris
dc.subjectindependent work
dc.subjectprogramming
dc.subjectbasic secondary school
dc.subjectbasic secondary school students
dc.subjectC# programming language
dc.subjectTetris console game
dc.titleОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ
dc.title.alternativeORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF BASIC SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN LEARNING PROGRAMMING
dc.typeOther
Файли
Колекції