ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКА Я В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЯК МАРКЕР ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПСИХОТИПУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СВІТЛАНИ АНТОНИШИН)

dc.contributor.authorХаліман, О.
dc.date.accessioned2023-09-14T08:37:31Z
dc.date.available2023-09-14T08:37:31Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації розглянуто поезію сучасної авторки Світлани Антонишин. Як зазначає Л. Лисиченко, «особливо яскраво індивідуальна мовна картина виявляється саме в художній творчості, де знаходить вираження не тільки загальна мовна картина світу, а й поетична картина світу письменника, найбільше позначена його індивідуальністю». Л. Лисиченко аргументувала перспективність аналізу мови поетичних творів у співвіднесеності з психічним типом (екстравертивним чи інтровертивним) письменника. Аспектуальний аналіз функціювання мовних одиниць у поезії Світлани Антонишин підтверджує можливості продовження аналізу в обраному напрямі. The publication examines the poetry of contemporary author Svitlana Antonyshyn. As L. Lysychenko notes, "a particularly vividly individual language picture is revealed precisely in artistic creativity, where not only the general language picture of the world, but also the poetic picture of the writer's world, most marked by his individuality, finds expression." L. Lysychenko argued the perspective of analyzing the language of poetic works in correlation with the mental type (extroverted or introverted) of the writer. The aspectual analysis of the functioning of language units in the poetry of Svitlana Antonyshyn confirms the possibility of continuing the analysis in the chosen direction.
dc.identifier.citationХаліман О. Особливості функціонування займенника Я в поетичному мовленні як маркер визначення авторського психотипу (на матеріалі поезії Світлани Антонишин) / О. Халіман // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 192–195.
dc.identifier.uri978-966-1630-61-0
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12446
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
dc.subjectлінгвопоетика
dc.subjectмовна картина світу
dc.subjectЛисиченко Л. А.
dc.subjectукраїнська поезія
dc.subjectАнтонишин С.
dc.subjectlinguopoetics
dc.subjectlanguage picture of the world
dc.subjectL. A. Lysychenko
dc.subjectUkrainian poetry
dc.subjectS. Antonyshyn
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКА Я В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЯК МАРКЕР ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПСИХОТИПУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СВІТЛАНИ АНТОНИШИН)
dc.title.alternativeFEATURES OF FUNCTIONING THE PRONOUN I IN POETIC SPEECH AS A MARKER FOR DETERMINING THE AUTHOR'S PSYCHOTYPE (BASED ON SVETLANA ANTONYSHYN'S POETRY)
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Халіман О. Особливості функціонування займенника я в поетичному мовленні як маркер визначення авторського психотипу.pdf
Розмір:
13.71 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: