ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Визначені здоров’язберігаючі технології у підготовці майбутнього соціального педагога. Определены здоровьесберегающие технологии в подготовке будущего социального педагога.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, здоров’язберігаючі технології, підготовка соціальних педагогів, майбутні фахівці, социальная педагогика, здоровьесберегающие технологии, подготовка социальных педагогов, будущие специалисты, social pedagogy, health-saving technologies, training of social educators, future specialists
Цитування
Штанько М. О. Здоров’язберігаючі технології у підготовці майбутнього соціального педагога / М. О. Штанько // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 113–114.