Розвиток інформаційного забезпечення управління організацією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із розвитку інформаційного забезпечення управління організацією. Уточнено суть і структуру інформаційного забезпечення управління, засоби інформаційного забезпечення управлінської діяльності, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical achievements of scientists in the development of information support for organization management. The essence and structure of management information support, the means of management information support, and the diagnostic toolkit for measuring management information support have been clarified. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
інформація, інформаційне забезпечення, управління, заклад освіти, information, information support, management, educational institution
Цитування
Савка-Ржематорська О. В. Розвиток інформаційного забезпечення управління організацією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. В. Савка-Ржематорська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 74 с. : табл. + дод.
Колекції