Історія та розвиток музичних комп’ютерних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено історію музично-комп‘ютерних технологій, які отримали швидкий розвиток завдяки об‘єктивному процесу виникнення, удосконалення та проникнення комп‘ютерних технологій у всі сфери людської діяльності, зокрема у музично-педагогічну освіту. В історії музикального навчання, виокремлено етапи її розвитку. The article investigates the history of music and computer technologies, which have developed rapidly due to the objective process of emergence, improvement and penetration of computer technologies in all spheres of human activity, in particular in music and pedagogical education. In the history of of music education, the stages of its development are distinguished.
Опис
Ключові слова
музично-комп‘ютерні технології, історія музикального навчання, music and computer technology, history music education
Цитування
Чжоу Ань. Історія та розвиток музичних комп’ютерних технологій / Чжоу Ань // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 157–159.