Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його покращення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Залучення іноземних інвестицій залишається однією з ключових проблем економіки України, а покращення інвестиційного клімату – ключовим моментом приваблення інвесторів. Привлечение иностранных инвестиций остается одной из ключевых проблем экономики Украины, а улучшение инвестиционного климата – ключевым моментом привлечения инвесторов. Attracting foreign investment remains one of the key problems of the Ukrainian economy, and improving the investment climate is a key point in attracting investors.
Опис
Ключові слова
економіка, інвестиційний клімат, шляхи покращення, студентські роботи, экономика, инвестиционный климат, пути улучшения, студенческие работы, economy, investment climate, ways to improve, student work
Цитування
Чихаріна К. І. Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його покращення / К. І. Чихаріна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 67–68.