АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто арт-терапію як ефективний метод профілактики професійного вигорання вихователів. Професійне вигорання - це серйозна проблема, з якою стикаються багато працівників, зокрема вихователі в дошкільних закладах. Занепад сил, емоційна виснаженість і погіршення якості роботи можуть негативно впливати на якість надання послуг в дошкільних установах. Зазначено, що арт-терапія допомагає відновити емоційний стан працівників, покращити самопочуття і зберегти мотивацію для роботи. Враховуючи це, вжиття заходів для впровадження арт-терапії в практику дошкільних закладів може бути корисним для підтримки фізичного і психічного здоров'я вихователів і покращення якості надання послуг у цій сфері. The publication examines art therapy as an effective method of preventing professional burnout of educators. Professional burnout is a serious problem faced by many workers, including preschool teachers. Loss of strength, emotional exhaustion and deterioration of the quality of work can negatively affect the quality of service provision in preschool institutions. It is noted that art therapy helps restore the emotional state of employees, improve well-being and maintain motivation for work. Taking this into account, taking measures to introduce art therapy into the practice of preschool institutions can be useful for supporting the physical and mental health of educators and improving the quality of services in this area.
Опис
Ключові слова
професійне вигорання, вихователі, дошкільні заклади, арт-терапія, студентські роботи, professional burnout, educators, preschool institutions, art therapy, student works
Цитування
Лечебріна Т. Арт-терапія як ефективний метод профілактики професійного вигорання вихователів закладів дошкільної освіти / Т. Лечебріна // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 54.