Силові здібності: програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ ОВС
Анотація
У данній статті автором було розроблено технологію програмування розвитку сили та силової витривалості для дівчат середнього шкільного віку у 2-х тижневому циклі уроків фізичної культури. В данной статье автором была разработана технология программирования развития силы и силовой выносливости для девушек среднего школьного возраста в 2-х недельном цикле уроков физической культуры. In this article, the author has developed a technology for programming the development of strength and endurance for middle school girls in a 2-week cycle of physical education lessons.
Опис
Ключові слова
дівчата, коловий метод, комбінований метод, сила, силова витривалість, середній шкільний вік, девушки, круговой метод, комбинированный метод, сила, силовая выносливость, средний школьный возраст, girls, circular method, combined method, strength, strength endurance, middle school age
Цитування
Веремеєнко В. Ю. Силові здібності: програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку / В. Ю. Веремеєнко // Теорія та методика фізичного виховання : наук.-метод. журн. / [редкол.: О. М. Худолій (відп. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2018. – № 18 (4). – С. 180–193.