ЦИФРОВИЙ ЖИВОПИС ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стрімкий розвиток цифрових технологій зумовлюють істотні зміни у всіх сферах суспільного розвитку. У результаті технічної еволюції відбулися кардинальні зміни в усіх областях людської діяльності, зокрема і в мистецтві. Новітні технології сприяють можливості для їх повноцінного використання у процесі творчості. Завдяки цьому, у новочасному мистецтві складаються передумови до формування нового стилю. У статті розглядається поняття цифрового живопису, короткі історичні відомості його становлення та роль, як інноваційної технології в мистецькій освіті. The rapid development of digital technologies leads to significant changes in all spheres of social development. As a result of technical evolution took place radical changes in all areas of human activity, in particular in art. The latest technologies contribute to the possibility of their full use in the creative process. Thanks to this, the prerequisites for the formation of a new style are created in modern art. The article examines the concept of digital painting, brief historical information on its formation and role as an innovative technology in art education.
Опис
Ключові слова
цифровий живопис, цифрове мистецтво, цифрова ілюстрація, комп’ютерна графіка, графічні редактори, digital painting, digital art, digital illustration, computer graphics, graphic editors
Цитування
Алтухова А. В. Цифровий живопис як інноваційна технологія у мистецькій освіті / А. В. Алтухова, Т. М. Червяк // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 51–57.