ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
МЦНД
Анотація
У статті проаналізовано мережу навчальних закладів різних типів для освіти дорослого населення у Польщі. Розкрито історію їхнього становлення. Визначено особливості діяльності провідних організацій освіти дорослих. Установлено, що більшість з них мають значний досвід в організації навчання дорослих людей та активно впроваджують концепцію безперервної освіти. В статье проанализирована сеть учебных заведений различных типов для образования взрослого населения в Польше. Раскрыта история их становления. Определены особенности деятельности ведущих организаций образования взрослых. Установлено, что большинство из них имеют значительный опыт в организации обучения взрослых людей и активно внедряют концепцию непрерывного образования. The article analyzes the network of educational institutions of various types for the education of the adult population in Poland. The history of their formation is revealed. The peculiarities of the activities of leading adult education organizations are determined. It has been established that most of them have significant experience in adult education and actively implement the concept of lifelong learning.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, безперервна освіта, Польща, образование взрослых, непрерывное образование, Польша, adult education, continuous education, Poland
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Освітні організації для дорослих у Польщі / А. В. Боярська-Хоменко // Сучасні перспективи розвитку науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 вер. 2017 р. – Київ : МЦНД, 2017. – С.37–39.