МАКРО-МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ГУСЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено макро- мікроскопічну будову і особливості архітектоніки слизової оболонки дванадцятипалої кишки гусей. Серед сільськогосподарських видів птахів, гуси є одними з найбільш розповсюджених у світі. Однією з особливостей даного виду є здатність споживати велику кількість зелених та соковитих кормів, що дозволяє використовувати для годівлі доступний і дешевий корм. Слизова оболонка стінки ДПК також з віком має тенденцію до збільшення товщини за рахунок збільшення висоти ворсинок. Збільшення висоти і ширини ворсинок збільшує площу поверхні поглинання поживних речовин, збільшує інтенсивність росту птиці. The publication examines the macro-microscopic structure and architectural features of the mucous membrane of the duodenum of geese. Among agricultural species of birds, geese are one of the most widespread in the world. One of the features of this species is the ability to consume a large amount of green and juicy feed, which allows you to use available and cheap feed for feeding. The mucous membrane of the wall of the DPC also tends to with age increase in thickness due to an increase in the height of the villi. An increase in the height and width of the villi increases the surface area of absorption of nutrients, increases the intensity of growth of the bird.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарське птицеводство, травлення гусей, agricultural poultry farming, digestion of geese
Цитування
Фесенко І. А. Макро-мікроскопічна будова слизової оболонки дванадцятипалої кишки гусей / І. А. Фесенко, І. О. Ликова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 391–392.