Здатність генерувати ідеї як властивість особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізована здатність генерувати ідеї як властивість особистості. Знання про влив особистих властивостей людини на генерування ідей стає гарним знаряддям не лише в областях, напряму пов’язаних з творчістю, але й розкриє специфіку креативу в усіх областях діяльності людини. Об'єктом дослідження став процес впливу властивостей особистості на генерування ідей, а предметом – емоційний інтелект та п’ять факторів особистості (Big five) як чинники процесу генерування ідей. В статье проанализирована способность генерировать идеи как свойство личности. Знание о влиянии личных свойств человека на генерирование идей становится хорошим орудием не только в областях, напрямую связанных с творчеством, но и раскроет специфику креатива во всех областях деятельности человека. Объектом исследования стал процесс влияния свойств личности на генерирование идей, а предметом – эмоциональный интеллект и пять факторов личности (Big five) как фактор процесса генерирования идей. The article analyzes the ability to generate ideas as a personality trait. Knowledge of the influence of personality traits on idea generation becomes a good tool not only in areas directly related to creativity, but will also reveal the specifics of creativity in all areas of human activity. The object of the study is the process of influence of personality traits on idea generation and the subject is emotional intelligence and the Big five personality factors as a factor in the idea generation process.
Опис
Ключові слова
психологія особистості, генерування ідей, емоційний інтелект, магістерські роботи, психология личности, генерирование идей, эмоциональный интеллект, магистерские работы, personality psychology, generating ideas, emotional intelligence, master's works
Цитування
Литвин А. О. Здатність генерувати ідеї як властивість особистості / А. О. Литвин // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 212–214.