ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРОЕКТНИХ КЛАСІВ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Фенікс»
Анотація
У статті висвітлено проблему професійної рефлексії; представлено особливості професійної рефлексії вчителів проектних класів «Інтелект України», що відбувається внаслідок усвідомлення професійних обов’язків, аналізу процесу навчання та результатів учнів, а також корекції професійної діяльності; проаналізовано шляхи вдосконалення рефлексії професійної діяльності вчителів початкових класів, які працюють у проектних класах за програмою «Інтелект України». В статье освещается проблема профессиональной рефлексии; представлены особенности профессиональной рефлекси учителей проектних классов «Интеллект Украины», которая осуществляется посредством осознания профессиональных обязательств, анализа процесса обучения и результатов учеников, а также коррекции профессиональной деятельности; проанализированы пути совершенствования рефлексии профессиональной деятельности учителей, работающих в проектных класах по программе «Интеллект Украины». The problem of professional reflection is illuminated in the article; features are presented by professional reflection teachers of project classes "Intellect of Ukraine", that comes true by means of realization of professional obligations, analysis of process of educating and results of students, and also correction of professional activity; the ways of perfection of reflection of professional activity of teachers working in project classes on the program "Intellect of Ukraine" are analysed.
Опис
Ключові слова
рефлексія, педагогічна рефлексія, вчитель, початкові класи, проект «Інтелект України», рефлексия, педагогическая рефлексия, учитель, начальные классы, проект «Интеллект Украины», reflection, pedagogical reflection, teacher, initial classes, project "Intellect of Ukraine"
Цитування
Резван О. О. Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів «Інтелект України» / С. О. Резван // Рідна школа: щомісяч. наук.-пед. журн. – 2016. – № 4. – С. 65–70.