Мода 50-х років та ії вплив на моду сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена розкриттю та розумінню моди 50-тих років та її вплив на моду сучасності. Для виконання роботи використовувались дослідження з історії модита аналіз моди сучасності. Дана наукова стаття дозволяє зрозуміти всі нюанси моди 50-тих років та її вплив на моду сучасності. Работа посвящена раскрытию и пониманию моды 50-х годов и ее влияние на моду современности. Для выполнения работы использовались исследования по истории моды и анализ моды современности. Данная научная статья позволяет понять все нюансы моды 50-х годов и ее влияние на моду современности. The work is devoted to the discovery and understanding of fashion of the 50s and its impact on modern fashion. Research on the history of fashion and analysis of modern fashion were used to perform the work. This scientific article allows you to understand all the nuances of fashion of the 50s and its impact on modern fashion.
Опис
Ключові слова
мода, дизайн, одяг, сучасність, студентські роботи, одежда, современность, студенческие работы, fashion, design, clothes, modernity, student work
Цитування
Cенютич А. С. Мода 50-х років та ії вплив на моду сучасності / А. С. Сенютич // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 41–46.