Тема голодомору в Україні (за романом Василя Барки «Жовтий князь»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зображено картини голодомору 1932–1933 рр. в Україні, показано антигуманну мораль тоталітаризму радянської влади, розкриваються антитези добра й зла, утверджується незнищенність духу нації та одвічних людських цінностей. The article depicts pictures of the famine of 1932–1933 in Ukraine, shows the inhumane morality of the totalitarianism of the Soviet government, reveals the antitheses of good and evil, affirms the indestructibility of the spirit of the nation and eternal human values.
Опис
Ключові слова
Барка Василь, голодомор, штучний голод, тоталітаризм, радянська система, українська література, символізм, символи роману, Vasyl Barka, Holodomor, artificial hunger, totalitarianism, Soviet system, Ukrainian literature, symbolism, symbols of the novel
Цитування
Олєшко А. Тема голодомору в Україні (за романом Василя Барки «Жовтий князь») / А. Олєшко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 51–59.