Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено тези наукових доповідей магістрантів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам іноземної філології та методики навчання іноземних мов. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти. This collection contains abstracts of scientific reports by Master’s students of the Faculty of Foreign Philology at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, which deal with current issues of foreign philology and methods of teaching foreign languages. It is intended for scholars, academics, postgraduate and undergraduate students.
Опис
Ключові слова
іноземна філологія, методика навчання, лінгвістика, літературознавство, наукові розвідки студентів, foreign philology, teaching methodology, linguistics, literary studies, students’ scientific investigations
Цитування
Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди [Електронне видання] : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 3. – 118 с.